Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,
w związku z Pani/Pana udziałem w „Toyota Off-road Festival” („Impreza”), na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie 2016/679”), informujemy o zasadach i przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Mirai Media Sp. z o. o.

1. Administrator danych osobowych
Mirai Media Sp. z o. o.
ul. Jaszowiecka 8/49
02-934 Warszawa
E-mail: klub [ @ ] landcruiser . pl

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator danych osobowych będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną - czyli rejestracji udziału w Imprezie,
 2. wykonania umowy – czyli zapewnienia Pani/Pana udziału w Imprezie, w tym:
  - Pani/Pana uczestnictwa w jazdach testowych i na torze off-road,
  - obsługi zgłoszeń i korespondencji kierowanych przez Uczestników,
  - kontaktu z Uczestnikami,
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych:
  - w celach podatkowych i rachunkowych
 4. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych:
  - prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług,
  - przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom.

3. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres trwania Imprezy. Po zakończeniu tego okresu, Pani/Pana dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych), a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część Pani/Pana danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.

4. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

5. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych,
- prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Mirai Media Sp. z o. o. Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które Mirai Media Sp. z o. o. przetwarza na podstawie umowy lub na podstawie zgody. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Mirai Media Sp. z o. o. przesłała przedmiotowe dane do innego administratora. Jednakże Mirai Media Sp. z o. o. zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Mirai Media Sp. z o. o., zgodnie z danymi zawartymi w pkt 1 powyżej.

6. Prawo wniesienia skargi do organu
Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem przepisów Rozporządzenia 2016/679, ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Mirai Media Sp. z o. o. w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej udziału w Imprezie. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez nas jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy oraz udziału w Imprezie.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.